Historie

Stichting Mirro startte haar activiteiten in 2012 met als doel bij te dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de GGZ.

De juiste zorg op het juiste moment

Uit onderzoek en geluiden uit het zorgveld bleek dat er bij huisartsen en zorgprofessionals in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) na de stelselwijziging in 2014 behoefte was aan ondersteuning om, daar waar de zorgvraag toeneemt, kwaliteit van zorg te waarborgen en effectiever te werken. Dit doel werd met behulp van innovatiegelden vanuit de Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) geconcretiseerd in de onderstaande producten, waarvan het merendeel nog steeds door Stichting Mirro wordt aangeboden:

  • Een screeningsinstrument ter ondersteuning aan de verwijzing;
  • Online zelfhulpmodules die de expertise van GGZ-professionals voor iedereen toegankelijk maken;
  • Een kwaliteitskeurmerk voor mentale zorg; dit product is medio 2015 overgenomen door Stichting Kwaliteit in Basis GGZ.

Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht