Het nieuwe werken

 

 

  Terug

Het nieuwe werken

Het nieuwe werken avatar van Mirro

Werkt het nieuwe werken vaak niet voor jou? Ga aan de slag met tips en oefeningen over tijd indelen en grenzen bewaken. 

Voor wie?

Deze module is ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met het nieuwe (tijd- en plaatsongebonden) werken. De module helpt bij het werken aan vaardigheden waar het nieuwe werken een beroep op doet, zoals veerkracht, zelfstandigheid en het stellen van grenzen.

Inhoud ontwikkeld door experts

De inhoud van deze module is ontwikkeld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Bij het vormgeven van de inhoud van de module is gebruik gemaakt van de inzichten uit de positieve psychologie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), cognitieve gedragstherapie en mindfulness.

Onderwerpen

  • Ik en het nieuwe werken: het nieuwe werken stelt andere eisen aan medewerkers. Of je dit lastig vindt, is voor een deel afhankelijk van jouw karakter. Van welke aspecten zie je de voordelen?
  • Spanningen afbouwen: door het nieuwe werken kun je geneigd zijn extra je best te doen waardoor inspanning leidt tot overbelasting. Het is extra belangrijk dat je vriendelijk en redelijk met jezelf omgaat.
  • Energiebronnen opbouwen: energie opdoen kan zowel binnen als buiten je werk. Een leefstijl met voldoende ontspanning, beweging en gezonde voeding geeft extra kracht.
  • Hulp vragen en doorzetten: vraag hulp wanneer dat nodig is. De zelfstandigheid die het nieuwe werken van je vraagt, betekent niet dat je het altijd alleen moet doen.

 

Oefeningen

  • Het nieuwe werken: wat waardeer je, en wat zijn spanningsbronnen?
  • Train je vermogen om op eigen kracht te plannen: het uitstellen van taken lucht even op, maar verhoogt stress op de lange duur.
  • Dagboek-oefening: breng je leefstijl in kaart en plan je verbeteringen stap voor stap in.
  • Je sterke kanten voor jezelf in kaart brengen.
  • Het voorbereiden van een kort gesprek met je leidinggevende over een knelpunt of kans van het nieuwe werken.

 

Hoe werkt het?

Met een slimme link kunnen uw medewerkers een eigen mirro-account registreren met toegang tot alle modules. Met een systeemkoppeling integreert u alle gewenste modules in uw platform (bijvoorbeeld een intranet of medewerkersportaal). Met een behandelaccount kan de bedrijfsarts medewerkers gericht uitnodigen voor een specifieke module en de voortgang monitoren.

 


Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht