Onderzoek online zelfhulpmodules

De afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft in opdracht van mirro observationeel onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen september 2014 en maart 2015 en richt zich op het gebruik en de meerwaarde van de eerste 11 ontwikkelde online zelfhulpmodules.

Aanleiding en onderzoeksopzet

Psychische klachten komen veel voor en de zorgvraag in de GGZ neemt toe. Om de druk op de basis- en specialistische GGZ te verlichten zijn innovatieve oplossingen nodig die de zorg toegankelijk maken en betaalbaar houden. Daarnaast kunnen en willen mensen met lichte psychische klachten graag ook zelf aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld met de online zelfhulpmodules van mirro. De afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit bracht (1) het gebruik en (2) de opbrengst van 11 verschillende mirro online zelfhulpwebsites in kaart. Bij de evaluatie is gebruik gemaakt van gegevens van Google analytics. Daarnaast is elke bezoeker van een van deze websites gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De deelnemende respondenten van het onderzoek vulden 28 dagen later nog eens een vragenlijst in.

Resultaten onderzoek

De bezoekers zijn over het algemeen vrouw, hoog opgeleid, en met de Nederlandse nationaliteit. Deelnemers rapporteren bij hun eerste bezoek aan de website een verminderde algehele en mentale gezondheidstoestand. Zij voelen zich beperkt in hun functioneren. En zijn veelal op zoek naar tips voor problemen. 79% vindt de informatie waar ze naar zochten. 61% doet 2 tot 4 oefeningen. En 83% zou terug komen naar de module. Deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de websites en de resultaten laten een vermindering van klachten en problemen zien op de nameting. De modules worden het vaakst met een 7 beoordeeld.

Conclusie en aanbevelingen

De Mirro-zelfhulpmodules kunnen een belangrijk portaal zijn om laagdrempelige zelfhulp aan te bieden. Aan een grote gebruikersgroep van mensen mentale klachten. Dat komt door het grote bereik in termen van bezoekersaantallen (92.000 bezoeken gedurende het onderzoek). De zelfgerapporteerde hulpvraag van de bezoekers. En het relatief ernstige klachtenpatroon van de bezoekers. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen zouden zich, gezien de huidige bevindingen, kunnen richten op doorverwijzingen naar de reguliere basis-GGZ. Mirro speelt ook in op de behoefte die bezoekers hebben om meer zorg of ondersteunings-mogelijkheden aangeboden te krijgen via de online zelfhulpmodules.

Bekijk hier de volledige rapportage.

Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht