Onderzoek modules

De kwaliteit van de modules wordt bevestigd door verschillende door het zorgveld erkende organisaties en instanties. Het observationeel onderzoek door Vrije Universiteit Amsterdam gaf positieve resultaten.

Positieve psychologie, ACT, cognitieve gedragstherapie, mindfulness

Elk van de 18 modules is geheel ontwikkeld door professionals met deskundigheid op dat specifieke thema, waar mogelijk in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Bij het vormgeven van de inhoud van de modules is gebruik gemaakt van de inzichten uit onder andere de positieve psychologie, ACT, cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Elk onderdeel binnen de modules is opgezet volgens het didactisch OPOE-model: oriëntatie (O), presentatie (P), oefening (O) en evaluatie (E).

Observationeel onderzoek online zelfhulp

In 2015 heeft Mirro door Vrije Universiteit Amsterdam een observationeel onderzoek laten uitvoeren. Voelen mensen zich geholpen? Verminderen de klachten? De resultaten waren positief: bijna 90% van de gebruikers beoordeelde onze modules in dit onderzoek met een voldoende-goed tot goed-uitstekend. Er werd een significante verbetering gevonden in zowel de algehele als mentale gezondheidstoestand van de gebruikers. Bekijk hier de volledige rapportage»

Kwaliteit online zelfhulp erkend door het veld

De kwaliteit van de online zelfhulp wordt bevestigd door verschillende door het veld erkende organisaties en instanties. Zo zijn meerdere modules van Mirro bijvoorbeeld opgenomen in Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten; Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals, Dr. B. Schreuders. Verder heeft Trimbos-instituut in het najaar van 2015 een online vragenlijst uitgezet over e-mental health. De vragenlijst ging over online zelfmanagement en behandeling van psychische klachten en middelengebruik in de huisartsenzorg. Deze infographic geeft de resultaten van het onderzoek weer. Mirro komt daar als een van de meest gebruikte en gewaardeerde aanbieders van modules uit het onderzoek.

Onlinehulpstempel

De module Rouwverwerking heeft het Onlinehulpstempel gekregen. Het Onlinehulpstempel is ontwikkeld door Trimbos-instituut in samenwerking met GGZ instellingen, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het stempel wil duidelijkheid bieden over de kwaliteit van online hulpprogramma’s op het gebied van geestelijke gezondheid. Het Onlinehulpstempel beoordeelt of het online hulpaanbod voldoet aan technische en zorginhoudelijke standaarden.

Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht