Begeleiding

Versterk de mentale weerbaarheid en verminder psychische klachten in jouw organisatie: zet onze psychologen in voor online begeleiding!

Waarom begeleiding?

Onze begeleiding helpt bij psychische klachten die onder niet-vergoede zorg vallen. Het is geen behandeling en er is geen diagnosetraject. De begeleiding gaat uit van de hulpvraag en de doelen van de cliënt. We kijken samen of de gestelde doelen zijn behaald.

De persoonlijke ondersteuning van onze psychologen is laagdrempelig en effectief. En er zijn geen wachttijden. Dat betekent dat studenten, werknemers en verzekerden meteen geholpen kunnen worden. Dit voorkomt uitval en verdere problemen zoals studievertraging.

Bij klachten zoals:

 • Concentratieproblemen
 • Stress
 • Rouw
 • Zelfbeeld
 • Motivatieproblemen
 • Stemmingsklachten
 • Angst

Hoe ziet de begeleiding eruit?

De begeleiding bestaat uit online gesprekken via chat en/of (video)bellen. Deze gesprekken duren zo’n 45 minuten. Allereerst wordt de (hulp)vraag duidelijk gemaakt en worden er doelen gesteld. Tussen de gesprekken door gaat de gebruiker aan de slag met de online modules die passen bij die doelen.

De persoonlijke begeleiding maakt de online hulp effectiever. De gebruiker krijgt meer inzicht in de eigen mentale gezondheid en hoe die zichzelf kan versterken. Ook leert de gebruiker handige softskills aan die levenslang voordelen kunnen geven.

Voordelen:

 • We zijn gespecialiseerd in hulp aan studenten en werknemers
 • We bieden modules die speciaal voor studenten en werknemers zijn gemaakt
 • We bieden begeleiding én behandeling (voor een snelle doorstroom)
 • We werken in een klein team: persoonlijke aandacht is belangrijk voor ons
 • Er zijn geen wachttijden

Meer weten over onze begeleiding? Neem contact op voor een verkennend gesprek.

“Nu voel ik mij weer blij en ontspannen na een lange stressvolle tijd. Enorm bedankt voor alle gesprekken en hulp!”

Student – Van Hall Larenstein

Waarom begeleiding?

Er is steeds meer vraag naar extra, persoonlijke begeleiding bij onze modules. Dat komt onder andere door een toename van stressklachten, bijvoorbeeld door prestatiedruk, social media en maatschappelijke stress (onder andere van het klimaat en de economie).

Steeds meer werknemers vallen uit en zo neemt het verzuim toe. Studenten bezwijken onder de druk en stoppen of lopen studievertraging op. Lange wachtlijsten in de zorg, vanwege capaciteitsproblemen, zorgen ervoor dat niet iedereen met een hulpvraag ook snel hulp kan krijgen.

Wie een hulpvraag op het gebied van mentale gezondheid heeft, en zelfstandig aan de slag kan en wil, kan persoonlijke ondersteuning krijgen van Mirro.

We brengen eerst de hulpvraag in kaart:

 • Het versterken van de mentale weerbaarheid
 • Het voorkomen van (het erger worden) van psychische klachten
 • Het verminderen van psychische klachten
 • Het aanleren van soft skills: persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden

Hoe kan onze begeleiding werknemers helpen?

Onze begeleiding kan medewerkers helpen om perspectief te krijgen, balans te vinden en stress te verminderen. Ook kan het helpen om zingeving en motivatie te vinden.

Stel: een medewerker heeft veel op het bordje, zowel op het werk als in het privéleven, en ervaart stressklachten. De medewerker voelt zich erg verantwoordelijk voor het werk. Diegene begint zelfzorg te verwaarlozen: pauzes overslaan, overwerken, vergeten te bewegen of voldoende te drinken. De stressklachten verergeren hierdoor. Buiten het werk om heeft de medewerker steeds minder energie en de balans raakt steeds verder zoek.

De begeleider van Mirro kan de medewerker de struikelblokken helpen vinden. Wat zijn de energievreters en wat geeft juist energie? Wat helpt om te leren loslaten en zich minder verantwoordelijk te voelen? Hoe kan de medewerker een passende balans vinden en veerkrachtig worden? De medewerker kan de eigen valkuilen identificeren en daarop bijsturen. Diegene kan zingeving vinden in het werk en makkelijker met stress omgaan.

Hoe kan onze begeleiding studenten helpen?

Onze begeleiding kan studenten helpen om inzicht te krijgen in de eigen binnenwereld. Dit geeft handvatten bij een negatieve spiraal van gedachten, gevoelens en gedrag. De student kan veerkrachtiger worden en leert effectieve vaardigheden om beter met bijvoorbeeld sociale angst en prestatiedruk om te gaan.

Stel: een student heeft moeite om mee te komen in de klas. De student trekt zich terug en gelooft niet bij iemand terecht te kunnen met diens problemen. De prestaties verminderen terwijl de prestatiedruk toeneemt. De student begint steeds negatiever over zichzelf te denken en voelt zich slechter. Daardoor ontstaat een negatieve spiraal. De student zoekt vooral afleiding, maar dit helpt niet voldoende.

De begeleider van Mirro kan de student helpen ontdekken wat wél helpt. Welke gedachten zorgen voor zo’n negatieve spiraal? Welke verwachtingen heeft de student, die misschien blokkerend werken? Wat gebeurt er als de student hier met iemand over praat? De begeleider van Mirro kan richting geven, struikelblokken duidelijk(er) maken en perspectief geven. Ook kan de student nieuwe manieren leren om met moeilijkheden om te gaan.

Zijn de klachten van klinische ernst (en daardoor voldoende voor een DSM-5 classificatie), maar niet complex of risicovol? Dan kun je onze online behandeling inzetten. Lees daar meer over op deze pagina.

“Dag Denise! Vandaag update- en voortgangsgesprek gehad met een student die door jou wordt begeleid. Die heeft me verteld dat hij heel blij met je is. Dankzij jou begrijpt hij nu hoe mentale processen werken en hoe hij daar zelf sturing aan kan geven. Daardoor voelt hij zich stukken beter en heeft hij vertrouwen in zichzelf en in de toekomst. Vond dat wel even het delen waard.”

Studentendecaan bij Van Hall Larenstein; de student krijgt begeleiding met ACT

Vragen over onze begeleiding? We vertellen je graag meer!

Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht