Case: Van Hall Larenstein

Sinds 2021 begeleiden we studenten bij Hogeschool Van Hall Larenstein om het studentenwelzijn te verbeteren. De resultaten zijn erg positief. Studenten voelen zich gehoord en begrepen en decanen zijn hier enthousiast over. Meer weten over hun ervaring en hoe het proces verloopt? Lees snel verder!

“Snel, gratis en online. Studentvriendelijker kan je het niet maken.”

Decaan – Van Hall Larenstein

Hoe verloopt zo’n proces?

Als decanen met een student in gesprek komen, gaat dat vaak om het voorkomen of oplossen van studievertraging. Als er ook persoonlijke redenen een rol spelen, dan is de student welkom bij de Mirro psychologen. De decaan hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar de team coördinator van Mirro. We leggen snel – vaak binnen 2 weken – contact met de student voor een eerste online kennismakingsafspraak.

Begeleidingsgesprekken

In de kennismakingsafspraak inventariseren we de klachten en problemen. Zijn er aanknopingspunten om een aantal begeleidingsgesprekken te plannen? Dan leggen we ook het doel van die gesprekken vast. Dat doel is de rode draad bij het traject dat volgt. Hoeveel en hoe vaak er gesprekken zijn, is afhankelijk van de problematiek en het doel.

Bij milde tot matige problematiek streven we naar zo’n 6 gesprekken van ongeveer een uur, steeds online. We zetten ook Mirro modules in die passen bij de hulpvraag van de student.

In de begeleidingsgesprekken gebruiken we allerlei technieken uit de psychische hulpverlening. Zoals: cognitieve gedragstherapie, positieve psychologie en acceptance / commitment therapie. We zetten ook coaching technieken in wanneer dat nodig is. We werken samen aan de veerkracht van de student en het mentale deel van het studentenwelzijn.

“Nu voel ik mij weer blij en ontspannen na een lange stressvolle tijd. Enorm bedankt voor alle gesprekken en hulp!”

Student

Behandelingstraject

Merken we forse problematiek of meerdere problemen die tegelijk in het leven van de student spelen? Dan kunnen we een advies geven aan de student om te kiezen voor een behandelingstraject binnen basis of specialistische GGZ. Zo’n traject kan Mirro ook aanbieden, als de klachten passen bij ons aanbod. Dat wil zeggen dat er sprake is van stemmings- of angstklachten. Het is dan wel nodig dat de student de eigen huisarts om een verwijsbrief vraagt.

De behandelingstrajecten onderscheiden zich van de begeleidingsgesprekken door de inzet van een behandelprotocol. De begeleidingsgesprekken volgen geen vast protocol.

Kiest de student voor een behandelingstraject in basis GGZ maar niet bij Mirro, of in specialistische GGZ? Dan kan die met de Mirro psychologen praten zolang de student op de wachtlijst staat voor behandeling.

“Bedankt voor een luisterend oor. Het heeft mij aan het denken gezet en er weer aan herinnerd waar ik ben op het gebied van m’n revalidatie en waarom ik dagelijks doe wat ik doe.”

Student

Decaan aan het woord

We hebben met meerdere decanen gesproken over hun ervaring met Mirro. Hier lees je meer over die ervaring:

“Voor wat ik ervan terugkrijg, zijn de studenten meestal tevreden. De zinsnede ‘voor wat ik ervan terugkrijg’ doelt erop dat ik niet alle studenten later nog terugzie. Degenen die ik wel terugzie, vraag ik niet standaard naar hun ervaring met Mirro. Ik leg hen vooraf heel nadrukkelijk uit dat ik niet bij de psycholoog informeer en dat andersom de psycholoog mij ook niets vertelt. Behalve de zaken waarvan is afgesproken dat die – met toestemming van de student – verteld mogen worden. Dat doe ik om 2 redenen, namelijk:

  1. Omdat ik merk dat het de student vertrouwen geeft en een soort van geruststelt dat ze me niet alles hoeven te vertellen.
  2. Om duidelijk te maken dat de begeleiding vanuit het studentendecanaat losstaat van het traject met de psycholoog. Dit laat de optie open om zowel een andere decaan of een andere psycholoog te kiezen.

‘Meestal tevreden’ slaat erop dat het merendeel van de studenten dat me spontaan iets vertelt over de ervaring met Mirro, zich daar positief over uitlaat. Het gaat dan zowel over het contact met de psycholoog als de e-health modules. Die helpen het studentenwelzijn verbeteren.

Ze zijn vooral tevreden over de snelheid waarmee het eerste contact tot stand is gekomen. En de manier waarop het gesprek is verlopen. Ook geeft de meerderheid van de studenten aan dat ze echt wel wat aan de e-health modules gehad hebben.

Het helpt me enorm om bij lastige vraagstukken te kunnen sparren. Zonder echt te weten of dat nou formeel deel uitmaakt van het dienstenaanbod vind ik het een onmiskenbare meerwaarde hebben.” (De betreffende decaan overlegt regelmatig over casussen met ons, als die twijfelt wat de beste weg is voor de student)

Positieve punten volgens decanen:

  • Het aanmelden van een student gaat heel vlot
  • Studenten zijn positief over de gesprekken
  • Terugkoppeling gaat op een nette en duidelijke manier
  • Prettig om de wachtlijst-tijd op deze manier te overbruggen
  • Studenten vinden het prettig dat ze de Mirro modules in hun eigen tijd kunnen volgen
  • Het is een mooi aanbod wat je de studenten als decaan kan aanbieden

Verbeter het studentenwelzijn binnen jouw onderwijsinstelling: vraag een gratis proefaccount aan.

“Ik wil je nog heel erg bedanken voor de gesprekken die wij hebben gehad, en voor de steun die je mij hebt gegeven. Wie weet tot ziens!”

Student

Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht