Onderzoek

We blijven onderzoek doen naar de effectiviteit van onze hulp. Op deze pagina lees je onder andere over het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar onze e-health modules voor werknemers. En over het tevredenheidsonderzoek onder studenten.

Alle modules zijn ontwikkeld door professionals met deskundigheid op die specifieke thema’s. We werken samen met ervaringsdeskundigen. Voor de inhoud gebruiken we onder andere inzichten uit de positieve psychologie, Acceptance & Commitment Therapy (ACT), cognitieve gedragstherapie (CGT) en mindfulness. Elk onderdeel binnen de modules volgt het leermodel OPOE: oriëntatie, presentatie, oefening en evaluatie. De gebruiker krijgt dus eerst uitleg en gaat dit vervolgens zelf toepassen.

Vrije Universiteit Amsterdam

In 2015 voerde de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een observationeel onderzoek uit. Voelen mensen zich geholpen door onze modules? Verminderen de klachten ook echt?

De resultaten hiervan zijn erg positief. 9 van de 10 gebruikers beoordeelde onze modules met een voldoende-goed tot goed-uitstekend. Er werd ook een belangrijke verbetering gevonden in hun mentale én de algehele gezondheidstoestand. Ze gingen beter functioneren in het huishouden, op het werk, in vriendschappen en in sociale contacten. De helft van de gebruikers verbeterde de slaapkwaliteit. Het werkverzuim nam af met bijna 15% en verkortte met gemiddeld 0,7 dagen.

Bekijk hier de volledige rapportage.

observationeel onderzoek VU naar Mirro

Onlinehulpstempel

De module Rouwverwerking heeft het Onlinehulpstempel gekregen. Het Onlinehulpstempel is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met GGZ-instellingen. Dit was in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het stempel wil duidelijkheid geven over de kwaliteit van e-mental health. Het geeft aan dat onze module voldoet aan de technische en zorginhoudelijke standaarden.

Erkend door het veld

Verschillende organisaties en instanties, die door het veld erkend zijn, bevestigen de kwaliteit van onze online zelfhulp. Zo zijn meerdere modules van Mirro bijvoorbeeld opgenomen in Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten; Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals, Dr. B. Schreuders.

Tevredenheid onder studenten

Ook onder studenten hebben we onderzoek uitgevoerd, binnen 9 verschillende onderwijsinstellingen. Hiermee hebben we de tevredenheid en de effectiviteit gemeten van onze modules. We vroegen ook uit welke thema’s vooral spelen en waar studenten extra hulp zoeken.

Ruim 81% van de studenten is tevreden over de Mirro-modules. Ze geven aan dat er vooral angst en paniek, een negatief zelfbeeld, gepieker, stress en somberheid speelt. 70% van de gebruikers kreeg meer inzicht in de eigen mentale gezondheid én voelde zich gestimuleerd om hieraan te werken. 43% voelde zich duidelijk beter en 56% durft hulp te zoeken door de modules. Dit doen ze vooral bij hun slb’er (40%).

Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht