Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting Mirro besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. Je kunt in geen geval aan de informatie op deze site rechten ontlenen. Evenmin kan Mirro aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. Uitslagen van zelftesten en oefeningen zijn in geen geval aan te merken als een verwijzing of indicatie voor zorg. Op de website gebruiken we gemakshalve de mannelijke aanspreekvorm, daar waar je natuurlijk ook de vrouwelijke aanspreekvorm kunt lezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Mirro.

Hyperlinks

Mirro aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Mirro garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Jouw organisatie ook mentaal fitter maken? Neem contact met ons op:

Stichting mirro

Adres Leidseveer 2-10 3511 SB Utrecht